Välkomna till skolstart på måndag 21 augusti för 4Mb

 

 

 

 

 

 

Så här ser första skoldagens tider ut för klass 4Mb:

10:00 – 10:40 Föräldrar i Mu1, elever i hemklassrum (12)

10:40 – 11:15 Elever i Mu 1, föräldrar i hemklassrum (12)

11:15- 11:30 Alla i Mu 1

OBS: Ingen lunch serveras!

Varmt välkomna till Sollentuna Musikklasser!

Barbro och Charlotta