Mindset, våga och brain break på matematiken

Alla elever är så otroligt duktiga att ställa sig i led innan de går in på matematiklektionerna. Härligt att få en liten stund med varje elev och säga hej.

Mindset arbetar med Mojo för att tänka på att ha rätt mindset

Våga

Brain break
Vi väcker upp hjärnan för att kunna fokusera.