Schemaändring vårterminen

Hej och välkomna tillbaka till SMK och vårterminen för läsåret 17/18!

4Mb kommer att ha en förändrad sluttid på fredagar denna termin eftersom bildämnet tillkommer. Elevernas skoldag slutar 14:50 på fredagar nu i vår. 

Barbro och Charlotta