Kontakt lärare

Mentor, speciallärare -Charlotta Nilsson (CNN)Skicka mail

Mentor, Svenska och engelska – Barbro Anthony (BAY)Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv (FVL) Skicka mail

Matematik – Madelene Sjöholm (MSM) Skicka mail

SO och Bild -Sarah Wikström (SWM) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Kör – Gisela Hök TernstdrömSkicka mail

Matematik och NO – Isabell de Gysser (IDR) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail