Kontakt lärare

Matematik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Matematik – Stig Svensson (SSN)Skicka mail

Engelska – Gabriella Hyllander (GHR)Skicka mail

Franska – Gabriella Hyllander (GHR)Skicka mail

Biologi – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Spanska – Annelie Hägglund (AHD) Skicka mail

Matematik, kemi och biologi – Helene Brunström (HBM) Skicka mail

Idrott & Musik – Fredrick Lööv (FLV) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Slöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

SO – Göran Hoffner (GHO) Skicka mail

Tyska – Anette Sjöström (ASM) Skicka mail

Hem- och Konsumentkunskap – Andrea Silier (ASR) Skicka mail

Idrott&Hälsa – Staffan Thörnberg (STG) Skicka mail

Musik -Jakob Lundqvist (JLT) Skicka mail

Musik – Anna Segerfelt (AST) Skicka mail

Svenska – Annelie Hägglund (AHD) Skicka mail

Teknik – Helene Zeland Bodin (HZN) Skicka mail

Trä och metallslöjd – Per Spång (PSG) Skicka mail

Textilslöjd – Sara Ritzén (SRN) Skicka mail